GuiaRibeiraSacra.com

Fiestas Patronales Monforte 2021XXVI CONCURSO DE DESEÑO DE CARTEIS FESTAS PATRONAIS 2021 -Faio Xurado

O Concello de Monforte comunica o faio do xurado do XXVI CONCURSO DE DESEÑO DE CARTEIS FESTAS PATRONAIS do ano 2021.

O xurado calificador do XXVI CONCURSO DE DESEÑO DE CARTEIS FESTAS PATRONAIS 2021 acorda otorgar o premio establecido no punto cuarto das bases do concurso aprobadas pola Xunta de Goberno Local o 22 de febreiro de 2021 ó cartel presentado baixo o pseudónimo: ALEGRÍA.

Aberto o sobre corrrespondente o gañador é:  RUBÉN LUCAS GARCÍA de Torreagüera -Murcia


WebcamPublicidad